Właścicielem internetowego Sklepu www.anglobe.pl jest firma:


dane_firmy_zdj

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. I O/Garwolin
68 1240 2728 1111 0010 4743 9909

 

Regulamin Sklepu

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

Definicje:

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę ANGLOBE Angelika Kaczyńska

Klient - osoba fizyczna lub prawna, będąca w mocy prawnej do nabywania towarów, zamawiająca towar w Sklepie.

 

Sprzedaż:
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Przyjmuje się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.


Zamówienia:
3a. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep poprzez sklep www.anglobe.pl.

3b. Istnieje możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail sklep@anglobe.pl . Zamówienie takie musi zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, dokładny adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Podsumowanie zamówienia zostanie wysłane przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, z chwilą otrzymania potwierdzenia od Klienta, iż podsumowanie zgadza się.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć poprawne i kompletne wypełnienie i wysłanie "formularza zamówienia" znajdującego sie w Sklepie. W sytuacjach wyjątkowych oraz gdy Sklep wyrazi zgodę, na życzenie Klienta (w przypadku kontaktu telefonicznego lub e-mailowego) "formularz zamówienia" może zostać wypełniony, w imieniu Klienta, przez Dział Obsługi Klienta.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie wpłynięcia zamówienia do Sklepu;

b) dla zamówień płatnych przelewem lub PayU - w momencie wpłynięcia pełnej kwoty przelewu na konto bankowe Sklepu lub na konto Sklepu w systemie płatności internetowych.
7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Nie wysyłamy zagranicę.
8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon / faktura VAT.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z płatnością "za pobraniem".

Ceny towarów:
10. Wszystkie ceny towarów w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszty przesyłki ustalane są na podstawie wagi i objętości produktów dodanych do Koszyka.
11. Cennik Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.

Płatności dostępne w Sklepie:
14. W Sklepie istnieje możliwość wyboru jednej z form płatności:

a) za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania gotówką u kuriera;

b) z góry (przelewem lub kartą płatniczą):

- wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu:

Bank Pekao S.A.
68 1240 2728 1111 0010 4743 9909

- wpłata poprzez system płatności internetowych PayU.

Sklep nie realizuje wysyłek pobraniowych w przypadku zakupów przekraczających wartość 400zł.


Czas realizacji zamówienia:
15. Wysyłka zamówionego towaru następuje najpóźniej w czasie od 1 do 14 pełnych dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty lub od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Dokładamy wszelkich starań, aby czas ten był możliwie najkrótszy.

16. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej to zazwyczaj około 24-48 godzin roboczych.

Zwroty towarów:

 

17. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci Kupującemu wpłatę za produkty oraz najtańszą dostawę w cenniku dostaw.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w. ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów wypełnione wg poniższego formularza:

 

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Numer zamówienia: [numer zamówienia]
Adres: [adres kupującego]

Numer konta do zwrotu: [numer konta Kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania czy zniszczenia, musi być kompletny.

Produkt zwracany powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.

 

18. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania (folia) lub ewentualnych zabezpieczeń. Zwracany towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem.
19. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć otrzymany oryginał dowodu sprzedaży, tj. paragon/fakturę VAT.
20. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje towarów:

 

 

21.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@anglobe.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


21. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki i produktu powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pracownika Poczty Polskiej lub kuriera). Protokół należy spisać w momencie odbioru przesyłki.
22. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu. Reklamacje należy składać drogą poczty elektronicznej.


Postanowienia końcowe:
23. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Klient rejestrując się w bazie Sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, itp.).
25. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami Klientów.
26. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
27. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem Sklepu.

 

­

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu.
Zapraszamy ponownie!

 


Najczęściej kupowane

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Telefon: 882-925-999

gg: 44960145

e-mail: sklep@anglobe.pl